צור קשר

פרטי יצירת קשר

בית חב”ד גילה -מנהל ושליח הרבי מה”מ: הרב הירש פרבר
ת.ד. 11298 ירושלים 9111201
טל : 02-6760984
פקס : 153-2-6768824
דוא"ל : chabad@chabadgilo.net