סיור בבית המקדש

בימי בין המצרים מוסיפים בלימוד על בנין בית המקדש. ואמר הקב"ה ליחזקאל הנביא: "לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה", ובשכר זה "אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית"