הדרך לשלום'

כיצד יש להתגונן מפני התקפת אויב: 'גם כאשר האויב טוען שהוא בא בשל עניינים של מה בכך - צריכים לצאת מולו למלחמה, ואפילו לחלל על־כך את השבת..

שתף לחברים

שתף