ח"י אלול-יום הולדת למאור הגדול אדמו"ר הזקן

כשעברו עשרה חדשים מיום חתונתם של רבי ברוך והרבנית רבקה, והם עדיין לא נפקדו, היה רבי ברוך בצער גדול וכשנפגש עם חברו החסיד רבי יצחק שאול החליטו רבי ברוך והרבנית רבקה לנסוע לבעש"ט. רגיל היה הבעש"ט לערוך סעודה בכל שנה ביום ח"י אלול – יום הולדתו - ולומר תורה. בעת הסעודה אמר הבעש"ט לרבי ברוך: "למועד הזה ממש אתם חובקים בן”.

קרא עוד

ח"י אלול-יום הולדת למאור הגדול ה"בעל שם טוב"

מורנו הבעש"ט נולד לאביו הרב הצדיק רבי אליעזר ולאמו הרבנית הצדקנית מרת שרה, ביום שני, ח"י אלול, שנת נח"ת, בישוב אקופ. כל סיפור הולדתו וילדותו של הבעש"ט הלא כתובים הם באריכות בספר התולדות - בעש"ט ח"א. אנו נביא כאן רשימה מכ"ק אדמו"ר הזקן, אודות ילדותו של הבעש"ט, שנתגלתה בשנים האחרונות ונדפסה בקובץ "יגדיל תורה" ל"א.

קרא עוד

היום יום המיוחד ח"י אלול

יום הבהיר ח"י באלול-יום בו אירעו מספר אירועים משמעותיים בדברי ימי החסידות ובראשם יום הולדת המאורות הגדולים - הבעש"ט הק' ואדמו"ר הזקן. יום זה מצויין ע"י חסידי ואוהדי חסידות חב"ד, בהתוועדויות חסידיות, תוספת של אור בהפצת המעיינות של החסידות חוצה, וקבלת החלטות טובות.

קרא עוד

היום בגילה יציינו את יום הולדתם של המאורות הגדולים ה"בעל שם טוב" ואדמו"ר הזקן

בשכונת גילה יחד עם כל בית ישראל יחגגו את היום הקדוש של ה "בעל שם טוב", ואדמו"ר הזקן עם הרב המשפיע נועם הרפז

קרא עוד


ההתוועדות המסורתית לכבוד ח"י אלול תיערך בשכונת גילה

לכבוד יום הולדתם של שני המאורות הגדולים ה"בעל שם טוב" ואדמו"ר הזקן תתקיים ביום ראשון י"ז אלול במרכז חב"ד עם הרב נועם הרפז.מקום מיוחד לנשים

קרא עודהתוועדות גדולה נערכה במרכז חב"ד גילה לכבוד כ' מנחם-אב - יום ההילולא לאביו של הרבי מלך המשיח שיל"ו

התוועדות גדולה וסעודה כיד המלך נערכה במרכז חב"ד ברח' יפה רום 2 לכבוד ההילולא של המקובל האלוקי רבי לוי יצחק שניאורסאהן

קרא עודנפתח פעילות לילדים -מבצע של"ה לעשרה ימים בלבד

בימים האלה אשר רב ילדי השכונה נמצאים בבין זמני הלימודים, הוחלט בבית חב"ד גילה לצאת במבצע פעילות מיוחד לעשרה ימים בלבד

קרא עוד

תושבי גילה למדו על בית המקדש

למעלה מ80 גברים ונשים תושבי שכונת גילה,השתתפו בהרצאה מרתקת של הרב מקובר מ"מכון המקדש".ההרצאה היא המשך לפעילות המסורתית לכל תקופת בין המיצרים, שבכל שנה ושנה ,תוך רצף פעילות נרחבת ורבה בקרב תושבי השכונה ובעיקר לילדי השכונה, אשר נהנים לשמוע ולדעת יותר על גאולה ומשיח

קרא עוד

ערב מורים לחינוך הפך לפעילות לחיזוק האמונה

ביום שלישי,נערך ערב מיוחד למורים של תלמוד תורה חב"ד גילה חיזוק וקבלת עצות לחינוך

קרא עוד

הסתיים המחזור ה-20 לקייטנת הקיץ של חב"ד גילה

השבוע הסתיים בהצלחה מחזור נוסף לקייטנת הקיץ של בית חב"ד גילה בראשות מנכ"ל המוסדות הרב פרבר. הקייטנה קיימת כבר כ-20 שנה והשנה החליט רכז פעילות חב"ד בגילה הרב ניצן שמחון להשקיע בפירסום. הודות לקשר של הרב ניצן עם משפחות הילדים במשך השנה כמות הילדים והיענות הייתה רבה.

קרא עוד

השבוע: יובל ה- 80 לביקור הרבי הריי"צ באה"ק

היום יום חמישי, ב' מנחם אב, מציין העולם החב"די יובל השמונים לביקורו הראשון וההיסטורי של הוד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, הרבי הקודם, בארה"ק תובב"א. כל סיפור הביקור ההיסטורי מופיע באריכות בספר התולדות - כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד. הסיבה שבגללה נסע הרבי הריי"צ לאה"ק - בשונה מכל שאר רבותינו נשיאינו - כיון שבאותו זמן לא יכל להגיע לקברי אבות בליובאוויטש

קרא עוד

ילדי קייטנת חב"ד בשכונת גילה השתתפו היום בפעילות בנושא זהירות בדרכים

עקב המאורעות הקשים של תאונות הדרכים אשר גבו קורבנות רבים וגם בקרב ילדים ר"ל, החליט מנהל הקייטנה הרב ניצן שמחון להקדיש יום בקייטנה לנושא זהירות בדרכים

קרא עוד


פעילות ילדים השבוע בקייטנת חב"ד גילה

השבוע נערכה פעילות הקשורה עם הציפיה לבניין בית המקדש

קרא עוד

בעיצומה של תקופת בין המיצרים יערך ערב מיוחד בנושא בית המקדש

האירוע תתקיים בע"ה ביום חמישי ויורכב משילוב של הסבר על בניין בית המקדש והקרנת מצגת המאפשרת "להיכנס" וירטואלי לכל חדרי בית המקדש. אנו בטוחים שבכך שמקיימים את ההוראה של הרבי ללמוד ענייני בית הבחירה נזרז ונזכה לראות בפועל את בנין בית מקדשנו

קרא עוד