התמודדות

חישולו של ילד רך מתחילה עם הפצעתו אל העולם, הצבת הגבולות וההכוונה להתמודדות ראויה עם מגוון של מצבים תואמי רמת גילו. תמיד חשוב להעלות את הדרישה, אולם בהחלט לא את הציפייה.

מאת: יצחק ריבקין יועץ חינוכי, מנחה נישואין ומשפחה

אבי ע"ה רגיל היה תמיד לומר: "כל מה שאינו הורג - מחשל". יתכן ואמירה זו הינה קיצונית במידת מה עבור רבים, אולם חוסנו של האדם בא לידי ביטוי בצמתי חייו בהם הוא נדרש להתמודד עם מטלות חיים הנראים כנחשול מים המאיים לבולעו על קרביו ובמקום מנוסת קרב חפוזה הוא יעדיף לצאת לקראת הנחשול ולתת מענה הולם לכל רגע נתון מבלי לתת אפשרות קלושה ביותר למחשבת כישלון לקבע את מעשיו. התמודדות עם הקיים הינה דרך החיים הטובה ביותר, אלא שהיא תוצר של הכנה ראויה לכל אורך הדרך של האדם החל מיום היוולדו ועד ליומו האחרון עלי אדמות. המוכנות הראשונית מגיעה כתוצאה מגישתם הנכונה של ההורים הנותנים הנחיות מתאימות לכל מצב ובהמשך אין הם מבצעים עבור ילדיהם את מטלות חייהם, הם מסתפקים הניווט בשלט רחוק, דבר המצמיח אדם בוגר בנפשו.

המציאות נראית לחלוטין אחרת כשההורים אינם מנחילים לילדיהם תובנות נכונות לחיים. גבולות אינם ברי קיימא ומציאות החיים נעימה ורכה, כל משאלות לבם מתמלאות עד תום לא כחל ושרק. הם מרפדים לילדיהם את החיים עד שכל דבר מסדר יומם אינו תואם את מציאות האמת העכשווית אינה זולגת אל תוך עולמם. הם אף יכבירו בתארים ויגדירו את עשייתם כיצירת מוגנות מוחלטת מפני זעזועי החיים . . . הם (לדעתם) ההורים האידיאליים . . . הם חומת המגן של ילדיהם. לעיתים גישה זו הינה תוצר של צורך בפיצוי על דרך חינוכית שנראתה להם כבלתי ראויה ואשר הם חוו אותה בכלי ראשון. במקרים אחרים זו דווקא מסקנת הורים הצוברים שעות לימוד רבות, הם יוצאים כל ערב להרצאות ומשתתפים בפורומים בלתי פורמאליים של הורים. כך שמרוב ידע הם למעשה חסרי ידע מעשי , דבר המביא אותם לידי קבלת החלטות בלתי מוגדרות. הזמן אותו הם השקיעו בהאזנת יתר להרצאות אם היה משמש לזמן איכות בחינוך ילדיהם ובהקדשת תשומת לב ראויה לדרך החינוכית הברורה אשר אמורה להשפיע על בני הבית שלהם, אין ספק שהייתה מניבה תוצאות איכותיות ברמת התוצר המוגמר.

חישולו של ילד רך מתחילה עם הפצעתו אל העולם, הצבת הגבולות וההכוונה להתמודדות ראויה עם מגוון של מצבים תואמי רמת גילו. תמיד חשוב להעלות את הדרישה, אולם בהחלט לא את הציפייה. ציפיות טבען שהן גוברות והולכות עד שלעיתים הן חורגות ממסגרות המציאות היות ותוכנן מורכב משילוב של צורך בפיצוי עצמי ורצון לראות את יורש העצר מבצע מטלות ברמת ביצוע גבוהה יותר מזו של הוריו. דבר אשר אמור להביא להתפתחות תסכולים הרסניים. לעומת זאת, הדרישה הינה תוצר משוקלל של תנאי הזמן והמקום.

התמודדות נכונה ומתאימה היא התוצר המובהק של התאמה נכונה של מכלול מרכיבי אישיותו הילד/הנער/האדם. מבנה אישיותו של האדם מורכב מפאזל ההנחיות הנכונות שהוא קיבל לכל אורך שדרת שנותיו תוך שימת דגש על תהליכי הפנמה נכונים.

שתף לחברים

שתף